TUYỂN DỤNG

Skytennis đang tìm kiếm những nhân sự tài năng nhiệt huyết tham gia đội ngũ cùng chúng tôi.

Tại sao nên về đội của Skytennis?

1
Môi trường tuyệt vời

Bạn sẽ làm việc với một đội ngũ năng động, trưởng nhóm tận tâm, với tinh thần startup cùng nhau hướng về một tầm nhìn, một mục tiêu lớn

2
Thời gian linh động

Ở skytennis , bạn có thể linh động thời gian làm việc, chỉ cần đảm bảo hiệu quả, bạn toàn quyền làm chủ công việc của mình

3
Học hỏi và phát triển

Mọi người cùng nhau chia sẻ tầm nhìn và kiến thức, khơi gợi mỗi cá nhân sự đổi mới sáng tạo, và đoàn kết làm việc theo nhóm để đạt đến mục đích chung.